Polski patent szczelinowania za pomocą CO2 – polemika

W odpowiedzi na mój ostatni wpis Wątpliwości w sprawie polskiego patentu szczelinowania za pomocą CO2 otrzymałem komentarz od twórców tej metody, naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej. Pozwolę odnieść się do jego fragmentów.

Jako autorzy opracowanej metody i zgłoszenia patentowego z WAT poczuwamy się do ustosunkowania do tez zawartych w artykule. Z przykrością zauważamy, iż został on napisany krytycznie bez pełnej wiedzy o istocie opisywanej metody. Informacje prasowe są przygotowywane dla masowego odbiorcy. Nie da się więc siłą rzeczy streścić w bardzo ograniczonej przestrzeni (czas nagrania lub wielkość artykułu) całej naszej metody oraz ogromu badań i problemów do rozwiązania, jakie przed nami stoją. Ze względów oczywistych taki przekaz jest niepełny i mało wiarygodny. Poza tym przekaz jest kierowany do „zwykłych” słuchaczy, a nie fizyków, chemików i innych specjalistów.
Ponadto musimy zauważyć, iż metoda jest w trakcie patentowania, więc oczywiste jest, że nie możemy zdradzać wszystkich szczegółów na tym etapie.

Artykuł powstał w oparciu o medialne doniesienia, a także materiały udostępnione w Internecie przez ich autorów:

Nie są to informacje bardzo szczegółowe, ale wystarczająco oddają ideę pomysłu. Ponadto autorzy wskazują na dodatkową zaletę ich metody, a mianowicie możliwość magazynowania CO2 w złożach gazu łupkowego. A to do tej dodatkowej zalety wyraziłem swoje wątpliwości, a nie do technologii szczelinowania za pomocą CO2 jako całości.
Przeczytaj dalszy ciąg polemiki

Wątpliwości w sprawie polskiego patentu szczelinowania za pomocą CO2

WATOd pewnego czasu w mediach pojawiają się informacje o pracach polskich naukowców nad nowymi technologiami związanymi z gazem łupkowym. Ich celem jest m.in. stworzenie własnych metod wydobywczych. Miałoby to uniezależnić nas od amerykańskich technologii i obniżyć koszty związane z przygotowywaniem odwiertów w złożach łupkowych. Jednym z efektów tych prac ma być opatentowanie metody szczelinowania hydraulicznego za pomocą dwutlenku węgla, do czego dążą naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej pod kierownictwem prof. Tadeusza Niezgody.

 – W naszej metodzie nie wykorzystujemy wody: ciekły dwutlenek węgla, który stosujemy zamiast niej, wskutek temperatury panującej w złożu, przechodzi poprzez stany pośrednie do stanu gazowego – tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria prof. Tadeusz Niezgoda z WAT-u.

Ponieważ dwutlenek węgla jest gazem cięższym od metanu, wypiera go. Dwutlenek węgla zostaje i jest magazynowany w łupkach skalnych, a metan wydostaje się na powierzchnię.

– Amerykanie nie mają tego problemu, co my. Mianowicie najczęściej stosują szczelinowania na obszarach pustynnych, gdzie to nie ma większego znaczenia dla ludności. Natomiast Polska jest krajem zaludnionym – zwraca uwagę na kolejną przewagę polskiej technologii prof. Tadeusz Niezgoda. I dodaje: – Proponujemy, żeby użyć niechcianego gazu cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla i wykorzystać ku wspólnemu dobru.

Przeczytaj o wątpliwościach w sprawie polskiego patentu

Łupkowy odwiert Łebień LE-2H produkuje gaz ziemny

3Legs ResourcesPojawiły się pierwsze konkretne informacje o gazie łupkowym w Polsce. Nie dotyczą one jeszcze szacunków zasobów wydobywalnych, ale stanowią element polskiej łupkowej układanki. Firma 3Legs Resources opublikowała dane z trwających testów produkcyjnych odwiertu Łebień LE-2H. Uzyskiwany obecnie przepływ gazu mieści się w przedziale 15 900 – 22 100 m3/dzień. To dużo czy mało? Trudno powiedzieć, ponieważ testy jeszcze się nie zakończyły. Możemy jednak pokusić się o porównanie aktualnej wydajności odwiertu LE-2H ze średnią początkową wydajnością uzyskiwaną w odwiertach gazu łupkowego w USA. Na łamach czasopisma Oil&Gas Journal znajduje się rzeczowy artykuł dotyczący wydobycia gazu łupkowego ze złoża Fayetteville. Dla naszej analizy najbardziej przydatny jest rysunek 11 przedstawiający średnie wydajności z odwiertu w pierwszym miesiącu pracy w wybranych hrabstwach.

wydajności z Fayettevile

Skupiając się na początkach zagospodarowywania złoża w 2008 roku widzimy, że w pierwszym miesiącu eksploatacji odwiertu uzyskiwano średnie wydajności gazu ziemnego w przedziale od 44 do 55 milionów stóp sześciennych miesięcznie, tj. 41 500 – 52 000 m3/dzień. Od tych wartości wyraźnie odbiegają odwierty z hrabstwa Independence z wydajnościami o połowę niższymi: 20 mln stóp sześć., czyli ok. 19 000 m3/dzień.

Porównując do odwiertów z Fayetteville widzimy, że Łebień LE-2H nie posiada obecnie tak dużego potencjału produkcyjnego jak odwierty amerykańskie. Jednak wydajność na poziomie ok. 20 000 m3/dzień jest obiecująca. Pozostaje nam czekać na kolejne wyniki testów nie tylko z odwiertów 3Legs Resources, ale także z pozostałych koncesji.

Przeczytaj także:

Film Truthland – Kraj Prawdy w polskiej wersji językowej

logo-truthlandWiosną tego roku ukazał się film dokumentalny Truthland, będący odpowiedzią na film Gasland, który miał ostrzec ludzi przed rzekomo katastrofalnymi skutkami wydobywania gazu łupkowego w USA. Dziś już wiadomo, że  przekazywał on fałszywy obraz przemysłu wydobywczego, a jego reżyser dokonał wielu manipulacji. Udowodniły to zarówno stanowe organizacje ochrony środowiska badające przypadki prezentowane w Gaslandzie jak i federalna Agencja Ochrony Środowiska (EPA). „Wisienką na torcie” w działaniach mających odkłamać nieprawdziwe zarzuty wobec gazu łupkowego jest film Truthland – Kraj Prawdy; teraz dostępny także w polskiej wersji językowej.

Truthland – Kraj Prawdy [dubbing PL]

Przeczytaj także:

Nowa strategia działania przeciwników eksploatacji złóż gazu łupkowego

gas leaking

Przykład nieszczelności w obudowie odwiertu

Josh Fox, reżyser filmu Gasland mającego manipulacjami odstraszać od wydobycia gazu łupkowego, kilka miesięcy temu zrealizował kolejny dokument dotyczący przemysłu wydobywczego. W filmie „The Sky is Pink”, będącym zapowiedzią Gaslandu 2, przedstawia swoim dotychczasowym zwolennikom zmianę strategii działania. Otóż już nie tylko wydobycie gazu łupkowego jest złe. Od teraz zły jest cały przemysł wydobywczy, zarówno gazowy jak i ropy naftowej. O co chodzi?
Przeczytaj o nowej strategii przeciwników gazu łupkowego

%d blogerów lubi to: