Zagrożenia środowiska naturalnego podczas udostępniania złóż gazu łupkowego

wiercenia-TeksasCelem niniejszego wpisu jest pokazanie, że zagrożenia związane z udostępnianiem złóż gazu łupkowego praktycznie nie różnią się od tych występujących przy pracach na złożach konwencjonalnego gazu ziemnego czy ropy naftowej. Najwięcej kontrowersji wzbudza stosowanie płuczek do szczelinowania hydraulicznego w ilościach dużo większych niż przy wierceniach otworów. Jeśli jednak dotychczas radzono sobie bardzo dobrze z problemem zużytych płuczek wiertniczych (które też mogą zawierać niebezpieczne substancje), to nie powinno być istotnych technicznych przeszkód z podobną utylizacją płynów szczelinujących.

Udostępnianie złóż gazu łupkowego odbywa się w podobny sposób jak w przypadku złóż konwencjonalnego gazu ziemnego. Po zlokalizowaniu złoża i jego wstępnych badaniach (m.in. badania sejsmiczne) odwierca się odwierty poszukiwawcze i próbne w celu dokładniejszego określenia jego charakterystyki. Jeśli wyniki okażą się zadowalające, to wykonuje się kolejne odwierty eksploatacyjne, buduje instalację naziemną kopalni gazu i rurociągi transportowe. W przypadku złóż gazu łupkowego do tego obrazu trzeba dodać jeszcze konieczność wiercenia odwiertów poziomych oraz zbiegi stymulacyjne jak szczelinowanie hydrauliczne.

Jeśli udostępnianie złóż gazu łupkowego jest porównywalne do udostępniania złóż gazu konwencjonalnego, to na zasadzie analogii możemy określić rodzaj czynników zagrażających środowisku naturalnemu podczas prac wiertniczych na złożach gazu łupkowego. Na takim porównaniu opiera się praca doktora inż. Jana Macudy Środowiskowe aspekty produkcji gazu ziemnego z niekonwencjonalnych złóż [.pdf]. Lista zagrożeń przedstawiona w opracowaniu p.Macudy jest następująca:

 • degradacja gleb i pozbawienie terenu zajętego pod wiertnię i prowadzącą do niej drogę dojazdową możliwości pełnienia normalnych funkcji;
 • lokalne zanieczyszczenie powierzchni ziemi i gruntów paliwami, środkami myjącymi oraz materiałami służącymi do sporządzania płuczek wiertniczych i regulacji ich parametrów technologicznych;
 • uszkodzenie urządzeń i budowli wodnych oraz melioracyjnych w obrębie zajętego terenu;
 • zanieczyszczenie wód powierzchniowych, gruntów i wód podziemnych w wyniku awaryjnego odprowadzania do nich ścieków, przenikania zanieczyszczeń ze zbiorników odpadów lub migracji zanieczyszczeń rozlanych na terenie wiertni;
 • zaburzenia równowagi hydrogeologicznej w związku z niedoskonałą izolacją przewiercanych poziomów wodonośnych, zwłaszcza wód użytkowych;
 • zanieczyszczenie wód podziemnych filtratem z płuczki w wyniku jej ucieczki do górotworu;
 • nadmierne pobory wody z ujęć lokalnych;
 • emisja hałasu z urządzeń wiertniczych;
 • emisja do atmosfery zanieczyszczeń powstałych w wyniku spalania paliw;
 • awaryjne zrzuty do środowiska płuczek lub płynów złożowych (solanki, gazu ziemnego, ropy naftowej i siarkowodoru);
 • migracja gazu ziemnego do strefy przyodwiertowej i emisja do atmosfery.

W trakcie prac wiertniczych oraz szczelinowania hydraulicznego powstają zróżnicowane odpady ciekłe i stałe, z których część jest kwalifikowana jako odpady niebezpieczne. Do najważniejszych odpadów zaliczają się (kolorem czerwonym oznaczono substancje niebezpieczne):

 • płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową;
 • płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne;
 • płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż powyższe;
 • płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż powyższe;

a także odpady niewiertnicze, jak odpady zawierające rtęć, tworzywa sztuczne, lakiery,  farby, oleje (silnikowe, hydrauliczne) i inne. W poniższej tabeli zestawiono ilość głównych rodzajów odpadów powstających podczas wiercenia odwiertu poszukiwawczego do głębokości 3 000 metrów.

odpady wiertnia

Źródło informacji: Jan Macuda, Środowiskowe aspekty produkcji gazu ziemnego z niekonwencjonalnych złóż

Reklamy

Posted on 6 września 2011, in Ochrona środowiska and tagged , , , . Bookmark the permalink. 1 komentarz.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s