Archiwa blogu

Zagospodarowanie zużytego płynu szczelinującego

waste pit

Zbiornik ziemny na zużyty płyn szczelinujący

Po zakończeniu procesu szczelinowania hydraulicznego odwiertu płyn szczelinujący powraca na powierzchnię. Zawiera on nie tylko chemikalia dodane przed wtłoczeniem pod ziemię, ale także fragmenty skał czy wodę złożową. Czas powrotu płynu jest bardzo różny, może wahać się od kilku godzin do nawet kilku tygodni, w zależności od warunków złożowych. Odzyskiwana ilość również jest bardo zmienna. Może to być mniej niż 30% początkowej ilości zatłoczonego płynu, ale także więcej niż 70%. Jednak nawet 10% to ponad 1000 m^3 zanieczyszczonej wody, którą trzeba zagospodarować w sposób nie zagrażający środowisku.
Zapoznaj się z metodami zagospodarowania ciekłych odpadów takich jak płyn szczelinujący

Reklamy