Video i zdjęcia

[Video] Truthland – Kraj Prawdy – film dokumentalny o wydobyciu gazu łupkowego w USA demaskujący manipulacje Gaslandu Josha Foxa.

[Video] Z wizytą na odwiercie gazu łupkowego (materiał TVG-9) – wizyta na polu wiertniczym w Potęgowie oraz prezentacja dotycząca technologii eksploatacji złóż gazu łupkowego.

[Video] Video – prezentacja wiercenia i szczelinowania w złożach łupkowych [ENG] – prezentacja przedstawiająca proces wiercenia i szczelinowania w złożach łupkowych (Osage Exploration and Development).

[Video] Prezentacja multimedialna wiercenia i szczelinowania w złożu gazu łupkowego (PGNiG) [PL] – prezentacja przedstawiająca proces wiercenia i szczelinowania w złożach łupkowych (PGNiG SA).

[Video] Prezentacja wiercenia i szczelinowania w niekonwencjonalnych złożach gazu (ExxonMobil) [PL] – tematyka prezentacji podobna do poprzednich; materiał pochodzi ze strony finansowanej przez ExxonMobil International Limited.

[Video] „Prołupkowa” propaganda – krótki film przedstawiający wydobycie gazu łupkowego od pozytywnej strony; kompletne przeciwieństwo Gaslandu.

[Zdjęcia] Markowola-1, czyli rekultywacja terenu po polsku – zdjęcia z prac oraz ostatecznych efektów rekultywacji terenu po pracach poszukiwawczych przy odwiercie Markowola-1 na koncesji PGNiG.

[Zdjęcia] W USA gaz łupkowy wydobywa się w obrębie miast i wsi – kilka przykładów z USA prowadzenia prac wiertniczych na terenach zurbanizowanych.

[Zdjęcia] Krajobraz po zakończeniu wierceń, część 4 – przykładowe zdjęcia stref przyodwiertowych eksploatujących złoża gazu łupkowego w USA.

Reklamy